Portfolio

Opdrachten, Facturatie & Boekhouding

Marik ICT en Marik CS gebruiken het framework als compleet administratief pakket. Van alle opdrachten t/m de financiële boekhouding.

Voorraadbeheer en orderafhandeling

Voor World Nautic Center hebben wij het framework ingericht waarmee alle orders van webshops en winkels worden verwerkt en afgehandeld. Daarbij worden alle voorraden bijgehouden en gecommuniceerd, ook met allerlei koppelingen naar leveranciers voor bestellingen en voorraad/levertijden.

Dienstverlening en online enquête verwerking

Voor een service organisatie van een gemeente is het framework ingericht om alle hulpvragen en het bijbehorende elektronische dossier met alle activiteiten en verslagen te registreren. Ook kunnen zij online enquêtes laten invullen en de resultaten hiervan verwerken in het systeem.

Project- en urenbeheer

Alle projecten, medewerkers, functies, tarieven, uren en facturen zitten in één pakket. Het systeem is geschikt voor meerdere bedrijfsonderdelen met interne doorbelastingen.

Klokregistratie medewerkers

Alle medewerkers hebben een pasje met een barcode. Bij aankomst klokken ze in door het pasje te scannen en bij vertrek scannen ze het pasje weer om uit te klokken. Vervolgens worden deze registraties wekelijks verwerkt en zijn alle overuren, vakantie-uren, verzuimuren en verlofuren in beeld.

Rapportage tool

Diverse soorten databases kunnen gekoppeld worden aan het framework en dankzij de rapportage mogelijkheden kunnen er allerlei rapportages ingezet worden die vervolgens voor eindgebruikers nog eenvoudig naar eigen wensen bijgesteld kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van FastCube 2.0.

Facturatie in de Zorg

Lang niet alle softwarepakketten ondersteunen alle vormen van financiering in de zorg. Met name in de jeugdzorg is een grote verscheidenheid. Met het framework sluiten we aan bij de bestaande data en vullen dit in een aanvullende database aan met de aanvullende informatie die nodig is, om zodoende ook de complete facturatie te kunnen doen naar de diverse instellingen en gemeente. Dankzij de flexibele opzet hebben we zo ontbrekende functies in bestaande pakketten kunnen ondervangen zodat zorginstellingen toch volgens de nieuwste eisen konden factureren op een beheersbare manier.

Heeft u een vraagstuk voor mij liggen?

Marik CS is ontstaan in 2018 vanuit Marik Computers. Door de groeiende vraag aan software ontwikkelingen is deze specialiteit ondergebracht in een eigen onderneming. Vanuit mijn portfolio is te zien hoe divers ik betrokken ben geraakt bij allerlei projecten waar ik me met veel plezier voor inzet. Ik kom ook graag eens met u in contact om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!